Είσοδος

25.01.2023

Περικοπές Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων – Κατάργηση Επιδομάτων Εορτών και Αδείας – Συνταγματικότητα


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ  

      Περικοπές Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων – Κατάργηση Επιδομάτων Εορτών και Αδείας – Συνταγματικότητα

                                      https://bit.ly/3HuSrgA

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς