Είσοδος

12.10.2022

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΘ_ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ_Ψ004ΩΡ2-Μ65

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς