Είσοδος

03.07.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

13837.30-6-2023_30062023141252

ΨΚ20ΩΗΟ-2ΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς