Είσοδος

10.10.2023

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων σε Επικίνδυνες Στροφές – Ψυχική Οδύνη 565.000 ευρώ – Έννοια Κατόχου – Μεταβίβαση Αυτοκινήτου Χωρίς Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Μεταβίβασης της Κυριότητας

1.Ψυχική Οδύνη 565.000 ευρώ Επιμεριζόμενη ανά:

100.000 ευρώ στη σύζυγο

ανά 80.000 ευρώ για κάθε από τα τρία τέκνα (σύνολο 240.000 ευρώ)

ανά 80.000 ευρώ για καθένα από τους δύο γονείς  (σύνολο 160.000 ευρώ)

50.000 ευρώ στον αδελφό

15.000 ευρώ στην πεθερά

 

2.Έννοια Κατόχου

   Μεταβίβαση Αυτοκινήτου

   Χωρίς Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Μεταβίβασης της Κυριότητας

Αποκλειστικά υπαίτιος του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και του θανάσιμου τραυματισμού του οδηγού   συγγενή των εναγόντων κρίθηκε ο εναγόμενος οδηγός του ανασφάλιστου ΙΧΕ αυτοκινήτου, καθώς οδηγούσε στην επίδικη επαρχιακή οδό υπό την επήρεια μέθης ( 0,73 mg/l  πρώτη μέτρηση και 0,77 mg/l δεύτερη μέτρηση), με υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα των 110 χλμ/ω (αντί του επιτρεπομένου ορίου ταχύτητας των  90 χλμ/ω), με επικίνδυνα ελαστικά του αυτοκινήτου του λόγω σημαντικής φοράς που είχαν υποστεί με μειωμένη πρόσφυση, ενώ δεν διέθετε και δελτίο τεχνικού  ελέγχου σε ισχύ, και εξερχόμενος από δεξιά της πορείας του σε επικίνδυνη στροφή, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και εκτράπηκε αριστερά της πορείας του, και  εισήλθε αιφνίδια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε κανονικά ο συγγενής των εναγόντων,  με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του τελευταίου.

Κρίθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος υπαίτιος οδηγός θεωρείται κάτοχος του ζημιογόνου αυτοκινήτου και ευθύνεται με την ιδιότητα του αυτή. Συγκεκριμένα το ζημιογόνο αυτοκίνητο αγοράστηκε για λογαριασμό του και κατόπιν εντολής του από την αδελφή του με ιδιωτικό συμφωνητικό  από την πωλήτρια, χωρίς να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης της κυριότητας. Λίγες ημέρες μετά την  κατάρτιση του ανωτέρω συμφωνητικού ο υπαίτιος οδηγός παρέλαβε το αυτοκίνητο στην Αθήνα και το μετέφερε στην Ρόδο, τόπο κατοικίας του, αναλαμβάνοντας πλήρως τα έξοδα συντήρησης του και έκτοτε και μέχρι το χρόνο του ατυχήματος  χρησιμοποιούσε μόνο αυτός το αυτοκίνητο  και το εκμεταλλευόταν για δικό του όφελος.    

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Μεταβίβαση Κυριότητας Αυτοκινήτου

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3, του άρθρου 2 παρ. 1 έως 3 και του άρθρου 6 παρ. 1α’ του ν. 722/1977 »περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως  της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων τινών διατάξεων«, η μεταβίβαση της κυριότητας επιβατηγών αυτοκινήτων, με πράξη εν ζωή, ενεργείται, προκειμένου μεν για τα άνευ αριθμού (αδείας) κυκλοφορίας αυτοκίνητα, με απλή πράξη των μερών, που αναγράφεται με μέριμνα και με ευθύνη αυτών επί των πιστοποιητικών του τελωνείου ή του κατασκευαστού ή του Ο.Δ.Δ.Υ. (κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ανωτέρω ν.722/1977), εφόσον έχει βεβαιωθεί προηγουμένως από τον Οικονομικό Έφορο επί του πιστοποιητικού ότι καταβλήθηκαν οι πάσης φύσεως οικονομικές επιβαρύνσεις, προκειμένου δε για τα επιβατηγά, επίσης ιδ. χρήσεως, αυτοκίνητα, που είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορία, η οποία (άδεια κυκλοφορίας) αποτελεί και τον τίτλο κυριότητας και χορηγείται όταν πρόκειται να μεταβιβασθεί η κυριότητα, σύμφωνα με τα εν άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου οριζόμενα, σε αντικατάσταση της παλαιού τύπου άδειας, επίσης με απλή πράξη των μερών, που αναγράφεται με μέριμνα και με ευθύνη αυτών στη σχετική θέση της αδείας, εφόσον προηγουμένως έχει βεβαιωθεί πάνω σ’ αυτήν, από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, ότι καταβλήθηκαν οι πάσης φύσεως οικονομικές επιβαρύνσεις. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ενοχική σύμβαση με την οποία σκοπείται η μεταβίβαση  επιβατηγού αυτοκινήτου δεν υπόκειται σε κάποιο τύπο, εγκύρως δε συνάπτεται και προφορικά ακόμη. Όμως η εμπράγματη σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας επιβατηγών επίσης αυτοκινήτων, που έχουν εφοδιασθεί με άδεια κυκλοφορίας, υποβάλλεται στον τύπο της καταχωρήσεως αυτής επί της άδειας κυκλοφορίας, με μέριμνα των συμβαλλομένων, εφόσον προηγουμένως έχει βεβαιωθεί από τον Οικονομικό Έφορο ότι καταβλήθηκαν τα βαρύνοντα το αυτοκίνητο τέλη κυκλοφορίας και οι λοιπές επ’ αυτού οικονομικές επιβαρύνσεις (ΑΠ 1332/2017), ΑΠ 490/2020, ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ.

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,

Τεύχος Μάιος – Ιούνιος 2023)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς