Είσοδος

13.05.2024

Τ.Ν.Π ο ΣΟΛΩΝ

 

Έκδοση και Αποδοχή Πλαστών και Εικονικών Τιμολογίων – Προσφυγή κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ- Δεκτή εν Μέρει
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Θεμελίωση Σύνταξης Χηρείας της Επιζώσας Συζύγου του ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ ο οποίος πριν το θάνατό του δικαιούνταν Σύνταξη λόγω Αναπηρίας

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αξιόποινη Πράξη Έκδοσης Ακάλυπτης Επιταγής – Αναίρεση Κατηγορουμένου κατά καταδικαστικής απόφασης
Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5108/2024 Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5104/2024 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5107/2024 Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5106/2024 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2024  (1) Τροποποίηση του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ.Β.1212/2024 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

Δικαστήριο Ε.Ε.: Πρόσβαση σε αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων μόνον σε “σοβαρά αδικήματα” – Οι δικαστικές Αρχές μπορούν να την αρνηθούν ή περιορίσουν

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Φλωρίδης: Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τους δικαστές να απαλλαγούν από τον αυξημένο φόρτο εργασίας
Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Διορισμοί δικηγόρων απο τη Δευτέρα 13 Μαίου 2024 στο Πρωτοδικείο Αθηνών
Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

‘Εντονες αντιδράσεις των δικηγόρων για την καθυστέρηση στην υλοποίηση μεταφοράς δικαστηριακής ύλης και για τη Νομική Βοήθεια
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς