Είσοδος

23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Επιμεριζόμενα :

Ανά 150.000 στον πατέρα – μάνα 100.000 στην αδελφή Ανά 50.000 σε κάθε γιαγιά

Εκτροπή – Ανατροπή ΙΧΕ οχήματος

Ζώνη Ασφαλείας των πίσω καθημένων Έξοδα Κηδείας

Τόκοι Υπερημερίας – Επιδικίας

 

Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ

Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης

Επιμεριζόμενα :

Ανά 150.000 στον πατέρα – μάνα

100.000 στην αδελφή

Ανά 50.000 σε κάθε γιαγιά 

Εκτροπή – Ανατροπή ΙΧΕ οχήματος

Αποκλειστική υπαιτιότητα της νεαρής οδηγού (18,5 ετών) η οποία οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, (νύκτα – χωρίς τεχνητό φωτισμό), απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα την εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια την πρόσκρουση σε δένδρο – ανατροπή και τελική πρόσκρουση σε τσιμεντένιο τοιχίο, (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 & 2 και 42 παρ. 1 του ΚΟΚ, σε συνδ. με άρθρο 330 εδάφ. β’ του ΑΚ).

Ζώνη Ασφαλείας των πίσω καθημένων

Αποδείχθηκε ότι η έλλειψη της ζώνης ασφαλείας δεν συνδέεται αιτιωδώς με τον θανατηφόρο τραυματισμό της θανούσας συνεπιβάτιδας στο πίσω κάθισμα (παρά τις κακώσεις κεφαλής) καθώς κρίθηκε ότι, ο θάνατός της θα ήταν αναπόφευκτος, δεδομένης της σφοδρής πρόσκρουσης της δεξιάς πλευράς του αυτοκινήτου, πάνω σε τσιμεντένια μάνδρα (ήτοι εκεί όπου καθόταν η θανούσα), και της πολλαπλότητας των τραυματισμών της στο κεφάλι, συνεπεία των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από τη σύγκρουση.

Έξοδα Κηδείας

Επιδικάζεται το σχετικό κονδύλιο στον καταβάλοντα πατέρα της θανούσας, ως

κληρονόμος (άρθρο 1831 του ΑΚ) για την επικήδεια τελετή του τέκνου του,

δαπάνη την οποία δικαιούται αυτός κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 του ΑΚ, ανεξάρτητα του αν έχει λάβει οιοδήποτε παροχή για την άνω αιτία από τον ασφαλιστικό του φορέα του Δημοσίου.

Τόκοι Υπερημερίας (1)

 Απορρίπτεται η επιδίκαση τόκων επιδικίας, εφόσον το αίτημα είναι αναγνωριστικό.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Τόκοι Επιδικίας

Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, του άρθρου 2 του Ν. 4055/2012, που ισχύει από 2.4.2012 λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή όχι της αντιδικίας. Βλ. σχετικά και Απόφ. ΑΠ.1059/2017, ΕΣυγκΔ 2017/340, Μον.Εφ.Αθ. 1153/2016, ΕΣυγκΔ 2017/175, Μον.Πρ.Αθ. 422/2017, ΤΝΠ Ο ΣΟΛΩΝ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς