Είσοδος

22.04.2024

Τ.Ν.Π ο ΣΟΛΩΝ-Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης – Άσκηση Έφεσης από τον Εισαγγελέα Εφετών ενώπιον του Αρείου Πάγου – Δεκτή

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κατάληψη Τμήματος Ακινήτου – Προσβολή Συννομής – Νομιζόμενος Τίτλος
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Η Εξαίρεση από την Ασφαλιστική Κάλυψη του Ζημιωθέντος Επιβάτη σε Τροχαίο Ατύχημα κατά το Αντικατασταθέν Άρθρο 7 του ν.489/1976 – Οριοθέτηση της Έννοιας του «Τρίτου»
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ.Β.1716/2024 : Ποια είναι τα μέτρα σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση που εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη για δάνεια και λοιπές πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα με εξασφάλιση οικιστικό ακίνητο σύμφωνα με το άρθρο 133Α του ν. 4261/2014.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ.Β.2117/2024 :Ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση απώλειας ελληνικού διαβατηρίου».
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΦΕΚ.Β.2172/2024 :Τι πρόστιμο προβλέπεται για την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΟΜΟΣ 5100/2024 : Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΝΟΜΟΣ 5099/2024 : Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Θεσσαλονίκη: Δικαιώθηκαν τα θύματα της διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων –
Τι αποζημιώση έλαβαν

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τι αναφέρει η Ολομέλεια των Δικηγόρων επί των διατάξεων του νομοσχεδίου για το νέο δικαστικό χάρτη.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για τα εγγυημένα δάνεια από το Δημόσιο
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κτηματολόγιο: Αγωγή κληρονόμων διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής (Μον.Πρ.Πειρ.)
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Αναγκαίος αλλά όχι Επαρκής

Για περισσότερα πατήστε εδώ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς