Είσοδος

01.02.2024

Τ.Ν.Π ΣΟΛΩΝ

Εις Ολόκληρον Αστική Ευθύνη Δημοσίου και Περιφέρειας από Παραλείψεις

Θάνατος διερχόμενου οδηγού στη Μάνδρα Αττικής
στις 15.11.2017
Λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων

Εις Ολόκληρον Αστική Ευθύνη
Δημοσίου και Περιφέρειας από Παραλείψεις
(άρθρ. 105, 106 ΕισΝΑΚ)

Έλλειψη Ευθύνης
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων

Ψυχική Οδύνη 100.000 Ευρώ σε Σύζυγο
(άρθρ. 932 ΑΚ)

Κρίθηκε πως συντρέχει παράλειψη του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι η έλλειψη δημιουργίας έργων ορεινής υδρονομίας στην περιοχή θα μείωνε τις αρνητικές συνέπειες και θα καθιστούσε την κατάσταση περισσότερο ελέγξιμη.
Περαιτέρω, αδικαιολογήτως η εναγόμενη Περιφέρεια δεν προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η έγκαιρη λήψη της απαιτούμενης έγκρισης από το Δασαρχείο για την άμεση εκτέλεση (αντιπλημμυρικού) έργου εκτροπής και διευθέτησης χειμάρρων, για την εκτέλεση του οποίου, άλλωστε, είχαν ήδη εγκριθεί και οι αναγκαίες πιστώσεις. Εξάλλου, όφειλε να επισημάνει στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και το Δασαρχείο, τον επείγοντα χαρακτήρα του έργου, ώστε να επισπευστεί αφενός η ολοκλήρωση σχετικής μελέτης και αφετέρου η εκτέλεση του σχετικού έργου.

Απορριπτέος ως Αβάσιμος
ο Ισχυρισμός του Ελληνικού Δημοσίου
Περί Συνδρομής Ανωτέρας Βίας

 

Εν προκειμένω, το Ελληνικό Δημόσιο προέβαλε λόγο ανωτέρας βίας, επικαλούμενο ότι το πλημμυρικό φαινόμενο ήταν απρόβλεπτο και ακραίο.
Το Δικαστήριο απέρριψε τον εν λόγω ισχυρισμό ως αβάσιμο, δεχόμενο ότι η ναι μεν η ένταση της επελθούσας φυσικής καταστροφής κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 ήταν τέτοια που την κατατάσσει σε φαινόμενο επαναλαμβανόμενο με προοπτική χιλιετίας, ωστόσο η διάρκεια των βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή με κλιμακούμενη ένταση ήδη από την 13η.11.2017 και με συνεχή ροή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επίδικη περιοχή είχε πλημμυρίσει στο πρόσφατο παρελθόν με ηπιότερη εκδήλωση των φαινομένων, αλλά με καταγραφή μεγάλης έκτασης υλικών ζημιών, καθώς και τη θέση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθιστά σαφές ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμύρας της περιοχής παρίστατο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς άμεσος, ανά πάσα στιγμή ενδεχόμενος και κατά τούτο απολύτως προβλέψιμος. Ακόμη, κρίθηκε πως αν είχαν εκτελεστεί τα κρίσιμα έργα – αντιπλημμυρικά και ορεινής υδρονομίας, ακόμη και εάν λόγω της έντασης του φαινομένου είχε πλημμυρίσει η περιοχή, θα είχαν, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αποφευχθεί οι ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες της πλημμύρας, ώστε σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας να μην επιτρέψουν στον μέσης σύνεσης οδηγό να αντιδράσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του, ήτοι να βγει από το αυτοκίνητο και να αναμένει την παροχή βοήθειας.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Απόφ. Τρ.Διοικ.Πρ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς