Είσοδος

19.06.2024

Υπογραφή δήλωσης συναίνεσης από σε εγγραφές προσημείωσης από όλα τα μέρη

Συνάδελφοι επειδή ζητείται το παράλογο παρά τη χωριστή δήλωση συναίνεσης που υπογράφουμε αν προσυπογράφουμε και αυτή των καθ ων η αίτηση για να μπορεί

να έχει το gov έγγραφο όλες τις υπογραφές δίδεται μόνο μια επιλογή μέσω

του https://docs.gov.gr/start/

βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού.

Προσκαλείτε με το ΑΦΜ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ανεβάζετε το pdf έγγραφο και όταν υπογράψει και ο τελευταίος το κατεβάζετε με τις υπογραφές όλων.

Καλή συνέχεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς