Είσοδος

23.03.2023

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Η Νομική Σχολή του Institution d’Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης θέσεων καθηγητών του αυτού γνωστικού αντικειμένου στα νέα αγγλόφωνα προγράμματα της Σχολής (πτυχίο και μεταπτυχιακό Νομικής).  Τα προγράμματα προσφέρονται στην Αθήνα, σε σύμπραξη με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.
Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης αποτελούν η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών, η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς και η διδακτική εμπειρία. Η γνώση των Γαλλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: international@idef.gr

Πληροφορίες: Δρ. Βασίλη Ζαμαρία, international@idef.gr.

Το Institution d’Etudes Francophones (IdEF) αποτελεί αδειοδοτημένο Κολλέγιο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, με σκοπό την παροχή των ακαδημαϊκών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελλάδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς