Είσοδος

23.04.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 22-4 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς