Είσοδος

26.07.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 26-07-2023

Σε εφαρμογή της με α.π. 2336022/25-07-2023 απόφασης του Προέδρου του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» , το Υποκατάστημα Χανίων και το τ.Υποθ/κείο Χανίων θα λειτουργήσουν έως τις 12.00 π.μ.

Μετά την ως άνω ώρα δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις προς καταχώρηση , λήψεις πιστ/κών-αντιγράφων, διεξαγωγή ερευνών και γενικότερα δεν θα εξυπηρετείται κοινό.

Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην είσοδο των κτιρίων, όπου στεγάζονται οι ως άνω υπηρεσίες.

Με εκτίμηση,

Δ.Β.Βολάνης

Προίστάμενος Υποκ.Χανίων /Κ.Γ.Κρήτης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς