Είσοδος

08.11.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΛΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2023, αποφάσισε γενική αποχή των Δικηγόρων-μελών του από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 9/11 και την Παρασκευή 10/11,  σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο.

Κατά τη διάρκεια της αποχής θα χορηγείται άδεια:

1. Για την κατάθεση δικογράφων και τη συζήτηση υποθέσεων μόνο εφόσον υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.

2. Για συζήτηση προσωρινών διαταγών, ανακοπών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των ανακοπών ή αναστολών πλειστηριασμών.

3. Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο  εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Δεν απαιτείται άδεια:

1.Για τις ποινικές υποθέσεις όταν υπάρχουν κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης). Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

2. Για κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντιρρήσεων.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, σήμερα 08/11 και ώρες 13:00 έως 14:30 και αύριο 09/11 από τις 08:30μέλη του ΔΣ θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου προκειμένου να εξετάζουν τυχόν αιτήματα αδειών.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω αποχή από τα καθήκοντά μας αφορά και στη συμμετοχή των συναδέλφων σε επιτροπές (πχ Επιτροπή Εξέτασης Δασικών Αντιρρήσεων κλπ).

Ως εκ τούτου, κατά την αυριανή (09/11) ορισθείσα συνεδρίαση της 3ης ΕΠ.Ε.Α. θα δοθεί αναβολή σε όλες τις υποθέσεις λόγω κωλύματος της Προέδρου. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν υποθέσεις να προσέλθουν στις 15:00 στη βιβλιοθήκη του ΔΣΧ προκειμένου να ενημερωθούν για την νεότερη ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη.

Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ενώπιον των Δικαστηρίων θα παρίσταται κάθε συνάδελφος ατομικά. 

Δεν θα παραστεί μέλος του ΔΣ για να υποβάλει αιτήματα αναβολών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.

 

Τέλος, αποφασίστηκε η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 15/11 και ώρα 20:00 για τη λήψη απόφασης ως προς την τυχόν παράταση της αποχής και γενικά τη μορφή των κινητοποιήσεων ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς