Είσοδος

04.05.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,όρισε ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων πιστοποίησης διαμεσολαβητών την 3η ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα Σάββατο, ώρες 12.00– 15.00. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 14.

Η προσέλευση θα ξεκινήσει 30’ νωρίτερα, δηλαδή 11.30. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντός της αίθουσας τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.

Παρακαλώ υποβάλετε την αίτηση σας (ιδ. συνημμένο) στην Γραμματεία του Κ.Ε.Ε.Δ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ” (στην βιβλιοθήκη του Συλλόγου), έως την 17 Μαΐου 2023, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης, καθώς και παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (το παραλαμβάνετε από την Δ.Ο.Υ, – Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ ΚΑΕ 1450189001).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παράβολο υπέρ Δημοσίου θα το παραλάβετε από την οικεία Εφορία, καθότι ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ e-paravolo.

Οι προφορικές εξετάσεις έχουν οριστεί στις 23 & 24 Ιουνίου 2023. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και την έκδοση αποτελεσμάτων.

Τις προσεχείς ημέρες, θα κληθείτε από το Κέντρο για ενημέρωση σχετικά με επαναληπτικό μάθημα πριν τις εξετάσεις (εκτιμώμενη ημερομηνία: Σάββατο, 27 Μαΐου 2023, ώρα 17:00 μ.μ.)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2023

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς