Είσοδος

17.05.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟY

Αξιότιμοι κ.κ. Δικηγόροι,

σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 22/5/2023 το Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου (Μονομελές-Πολυμελές) για τις επείγουσες περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αρ. 107/2023 Πράξη της Διευθύνουσας, θα παραλαμβάνει από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.

Εκ της γραμματείας του Πολιτικού Τμήματος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς