Είσοδος

13.10.2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΤΟΥ Ν.2717/1999 (ΚΔΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς