Είσοδος

26.07.2023

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Για τις τρέχουσες δηλώσεις εφορίας το ποσό που πρέπει να δηλωθεί, για όσους το έχουν πάρει, είναι 470,59 με παρακράτηση φόρου 70,59 και συνολικά 400 ευρώ καθαρά.
Πρέπει να το δείτε να αναγράφεται στο αντίστοιχο κουτάκι της πλατφόρμας.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς