Είσοδος

09.09.2021

Διοικητικό Συμβούλιο Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΧΑΝΙΩΝ
( Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ )

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΤΑΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΗΛΗ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗ

ΜΕΛΗ

ΜΑΡΣΗ ΒΟΛΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ

 


 

Ταυτότητα του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Χανίων

Με τον α.ν. 87/1936, ιδρύθηκαν τα Ταμεία Προνοίας των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων, τα οποία καταργήθηκαν από 1-7-1999 με το α 31 παρ.1 Ν 2676/5-1-1999 (ΦΕΚ 5-1-1999).  Στο ίδιο άρθρο 31 παρ. 2 Ν 2676/5-1-1999, δόθηκε η δυνατότητα στους Δικηγορικούς Συλλόγους να δημιουργήσουν σωματεία ΝΠΙΔ ως Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (Λ.Ε.Α.Δ.), τα οποία θα αποτελούσαν καθολικούς διαδόχους των καταργουμένων Ταμείων Προνοίας.Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, αποφασίστηκε η σύσταση του Λογαριασμού και εγκρίθηκε το Καταστατικό του ΛΕΑΔ Χανίων (Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ), το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1999.Πρώτιστο μέλημα και στόχος του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ, καθώς και όλων των ΛΕΑΔ, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του καταστατικού του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και η ανάπτυξη αισθημάτων αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ τους.Όργανα του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

-Το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ είναι μέλος της Ένωσης Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ελλάδος (Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε), της οποίας το καταστατικό ψηφίστηκε στην Ολομέλεια των Χανίων τον Ιούλιο του 2007.
– Πρόεδρος και Μέλη του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ συμμετέχουν στην ετήσια Ολομέλεια των Προέδρων των ΛΕΑΔ Ελλάδος, η οποία συντονίζεται από την Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε. και οργανώνεται από τον εκάστοτε ΛΕΑΔ.
– Το Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ συμμετέχει στην  Ομαδική Σύμβαση νοσοκομειακής περίθαλψης με την Ασφαλιστική Εταιρεία GENERALI LIFE AEAZ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς