Είσοδος

14.06.2023

ΔΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται οι  υπ΄ αριθ. ΠΡΑ7 και ΠΡΑ8/2023 Πράξεις της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείου Ηρακλείου, σχετικές με την λειτουργία του Δικαστηρίου και Ανακοίνωση που αφορά τον επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω των εκλογών της 25/6/2023.

Ο. Κουτεντάκη,

Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

τηλ. : 2813.407.720

PRA7-2023 PRA8-2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023-1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς