Είσοδος

03.11.2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠ.Ε.Α ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Όσοι συνάδελφοι δικηγόροι Παρ’ Εφέταις ή Παρ’Αρείω Πάγω, με τουλάχιστον 10 έτη άσκησης δικηγορίας, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πέντε να έχουν διανυθεί στο βαθμό Παρ΄Εφέταις, ενδιαφέρονται για την κάλυψη δύο θέσεων αναπληρωτών Προέδρων Επιτροπής εξετάσεως αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών, καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου έως την 14η-11-2023.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς