Είσοδος

13.05.2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΠΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ

1. Γιά την υποβολή αιτήματος αναβολής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 101 Ν 5090/24 χρειάζεται παράβολο αναβολής υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.
Αυτό το κόβουμε στο  e paravolo με κωδικό 1375, όπου στην ένδειξη: “μεταβλητό ποσό” βάζουμε το ποσό ανάλογα με το Δικαστήριο.
 
2.Αύριο Τρίτη και ώρα 20:30 στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Χανίων, έχουμε επαναληπτική συνέλευση μελών ΔΣΧ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς