Είσοδος

04.10.2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 21ης-09-2023

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χανίων για τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων από τη δικάσιμο της 21ης Σεπτεμβρίου 2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων οι οποίες αποσύρθηκαν λόγω της συμμετοχής των δικαστικών υπαλλήλων στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

221 ΠΡΑΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς