Είσοδος

04.10.2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 5ης-10-2023

H υπ’ αριθμ.228/2023 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χανίων που αφορά στον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό της ΠΤ21/22 κλήσης με την οποία επαναφέρονται οι ΠΤ94/15 και ΠΤ95/15 αγωγή και προσεπίκληση και είχε αναβληθεί για τη δικάσιμο της 5-10-2023 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, λόγω της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8-10-2023.

228 ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς