Είσοδος

08.11.2023

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 9/11/2023 ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αξιότιμοι κ.κ. Δικηγόροι,

Λόγω απεργίας των δικηγόρων Χανίων η εκδίκαση των υποθέσεων της
δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου
2023 θα γίνει ως ακολούθως:
Λόγω έκτακτου κωλύματος της κ. Κατσά οι υποθέσεις της μεταφέρονται στην
κ. Σγουράκη.
Οι αίθουσες και οι ώρες εκδίκασης των υποθέσεων παραμένουν ως έχουν λόγω
προηγούμενης ενημέρωσης των δικηγόρων και των διαδίκων και προς αποφυγήν
.
Ώρα 09.00 Αίθουσα Ειρηνοδικείου: κ. Σγουράκη (μαζί με τις υποθέσεις της
κ. Κατσά)
Ώρα 09.00 Αίθουσα Βιβλιοθήκης: κ. Πετροπούλου
Ώρα 12.00 Αίθουσα Πρωτοδικείου: κ. Κουτσορινάκη
Ώρα 12.00: Αίθουσα Ειρηνοδικείου: κ. Φλώρου
Ώρα 12.00 Αίθουσα Βιβλιοθήκης: κ. Ισπυροπούλου

Θα συζητηθούν κανονικά:
1) Οι υποθέσεις της Νέας Τακτικής
2) Οι εφέσεις στις οποίες ΟΛΟΙ οι διάδικοι (εκκαλούντες-εφεσίβλητοι)
έχουν κάνει ήδη δήλωση του άρθρου 242 ΚΠολΔ,
3) Όσες εισάγονται ΟΙΚΟΘΕΝ.
Από τις λοιπές θα συζητηθούν όσες υποθέσεις έχουν λάβει άδεια οι κ.
συνήγοροι από τον δικηγορικό τους σύλλογο λόγω επείγουσας περίπτωσης.
Εφιστούμε την προσοχή σε όσες υποθέσεις επίκειται άμεσα πλειστηριασμός.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χανίων
Παναγιώτα Βατικάλου
Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς