Είσοδος

06.12.2023

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Επιστημόνων – Επαγγελματιών του Ποινικού Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους. Παρασκευή 8/12/2023, ώρα 17:00, Βιβλιοθήκη ΔΣΧ

Αξιότιμα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπ. Δικαιοσύνης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα με το τίτλο “Just Closer to children and their families”, με αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2016/800, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις τους, ενισχύοντας παράλληλα και τις δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 χώρες της Ε.Ε.

Ανάμεσα στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνεται η εκπόνηση Οδηγού καλής πρακτικής για την Οδηγία ΕΕ 2016/800, καθώς και η διεξαγωγή κύκλων κατάρτισης επαγγελματιών (δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, αστυνομικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς, έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής ημερίδας (workshop) με αντικείμενο την προώθηση της εφαρμογής της Οδηγίας ΕΕ 2016/800, τη παρουσίαση καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο, καθώς κα την ανάλυση και μελέτη περιπτώσεων σε εθνικό επίπεδο.

      

Η εκπαιδευτική ημερίδα θα λάβει χώρα στη Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 με ώρα έναρξης 17.00 (επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα).

Θα ήταν ιδιαίτερα τιμή για εμάς και θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα η παρουσία τόσο η δική σας όσων και των  συναδέλφων σας  στην ως άνω ημερίδα.

{Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης της ημερίδας}

 

 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   ΤΟΥ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                                          ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ

                        ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Εγκληματολόγος, MSc. Surrey UK, Ph.D

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ                                               Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ειδικών Νομικών               

                                                                                                  Ζητημάτων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Υπ. Δικαιοσύνης

                                                  .           

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ JUST CLOSER 10-2023 (2)

Πρόσκληση ΜΕΛΗ Δ.Σ.Χ (1)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς