Είσοδος

13.09.2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Στο Drive του Ειρηνοδικείου Χανίων προστέθηκε ένα ακόμα ηλεκτρονικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ) που περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που θα συζητηθούν στο Ειρηνοδικείο Χανίων τις επόμενες δικασίμους.
Το αρχείο περιλαμβάνει ξεχωριστά φύλλα εργασίας για κάθε δικάσιμο των επόμενων ημερών. Το αρχείο αυτό θα ενημερώνεται συνεχώς με τις υποθέσεις των νέων δικασίμων.
Το link για το αρχείο είναι το παρακάτω:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς