Είσοδος

16.08.2023

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι  προσκλήσεις και οι  λοιπές πληροφορίες για τις συνεδριάσεις των δασικών επιτροπών αναρτώνται στον ιστότοπο:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς