Είσοδος

19.04.2024

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ – Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο» (“European Business and Economic Law”).

Αγαπητές/οί κκ.

Θα είχατε την καλοσύνη να προωθήσετε προς κάθε ενδιαφερόμενο/ομένη το παρακάτω κείμενο αναφορικά με το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο».

Με τις εκ των προτέρων θερμές ευχαριστίες μας

Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο» (“European  Business and Economic Law”).

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ λειτουργεί με επιτυχία  το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο “European  Business and Economic Law”. Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι ενός (1) έτους με στόχο την κατάρτιση επιστημόνων ανωτάτου επιπέδου στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, καθώς και στο Οικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα, έμφαση θα δίδεται στο ευρωπαϊκό φάσμα.

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και αποφοίτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Διευκρινίζουμε ότι η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι δωδεκάμηνη με αφετηρία την 1η Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους και λήξη την 30ή Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Η χρονική αυτή περίοδος διαμοιράζεται σε δύο (2) εξάμηνα: χειμερινό και εαρινό. Κατά το δεύτερο εξάμηνο και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων, σύνταξης και παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα:
<https://europeanbusiness.law.auth.gr/>.

Οι αιτήσεις για το ακαδ. έτος 2024-2025 υποβάλλονται διαδικτυακά εδώ:
https://europeanbusiness.law.auth.gr/applyonline/>

Επισυνάπτεται η μπροσούρα του Προγράμματος

Manios Dimitrios
Erasmus Office of Law
Aristotle University of Thessaloniki

Δημήτρης Μανιός
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Τηλ. 2310-996536

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς