Είσοδος

09.04.2024

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων A’ 2024

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων A’ 2024

Αιτήσεις Συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή της έδρας του Εφετείου Κρήτης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
Αριθ. 18/19.3.2024 απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
(ΦΕΚ 938  Γ’ 22.3.2024 και  ΦΕΚ 1047 Γ’ 2.4.2024)

(ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 19-5-2024)

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από  Τρίτη  9 Απριλίου 2024 έως και Τρίτη 23 Απριλίου 2024, δια ζώσης στην Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής, Στέλλα Ζαχαριάδου στη Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Χ από τις 9.00-14.00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας: 2821041179) και μέσω email στο dsxania@otenet.gr

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση 

(βλ. συνημμένο υπόδειγμα) (στην αίτηση παρακαλείσθε να αναφέρετε οπωσδήποτε τον Αριθμό Μητρώου Δ.Σ.X. και τηλέφωνα επικοινωνίας)

2. Βεβαίωση από τον/την  Δικηγόρο ότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

3. Υπέυθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

4. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται  επικύρωση)

Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από δικηγόρο).

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση).

6. Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (olomeleia.gr) του ποσού των εβδομήντα (75,00) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων A’ εξεταστικής περιόδου 2024».

Σημειώνουμε ότι στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων A’ εξεταστικής περιόδου 2024».

* Σημείωση: Τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πιστοποιητικά άσκησης θα αποσταλούν απευθείας από την Γραμματεία του Δ.Σ.Χ στην Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων.
** Σημείωση: Παρακαλείσθε να αποστείλετε το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα και μόνο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).

Επισυναπτόμενα Αρχεία :

1. Αίτηση Συμμετοχής

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ 1599/86

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2024

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡ. 6 ΚΑΙ 7 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς