Είσοδος

31.10.2023

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, γιά την παράστασή σας στις δασικές επιτροπές, απαιτείται το γραμμάτιο του συλλόγου που κόβουμε γενικά γιά τις παραστάσεις μας στις επιτροπές.
Το ποσό αναφοράς είναι 64 ευρώ + ΦΠΑ.
Το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο.
Προσαυξάνεται εάν θέλετε να συμπεριλάβετε και υπόμνημα (ποσό αναφοράς 85Ευρώ + ΦΠΑ και 7 ΕΥΡΩ τα ένσημα) ή ένσημα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς