Είσοδος

21.02.2024

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αξιότιμοι κ.κ. Δικηγόροι,
όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, για την αυριανή δικάσιμο 22-2-2024 η Πάρεδρος
κα Παπαλεωνιδοπούλου θα ανέβει στην αίθουσα του Πρωτοδικείου στις
12.00΄μ.μ.. Λόγω της στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων θα
συζητήσει μόνο τις υποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί οίκοθεν καθώς και
εκείνες για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λόγω κινδύνου παραγραφής ή
άλλης επείγουσας περιπτώσεως. Οι λοιπές θα αποσυρθούν και θα
επαναπροσδιορισθούν με πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο.
Με εκτίμηση
Από τη Γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς