Είσοδος

05.10.2022

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη δημιουργία θέσεων Πρακτικής Άσκησης από δικηγορικά γραφεία/ εταιρίες ορίζεται η Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59. Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς