Είσοδος

19.04.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς