Είσοδος

26.07.2023

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Δικηγόρων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σύμβαση έμμισθης εντολής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ_2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 65ΤΝΟΡΡΠ-ΗΞΩ (1)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς