Είσοδος

12.07.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς