Είσοδος

06.12.2023

Προκήρυξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΕΑ ΑΠ_9271 29112023 9ΥΜΘΙΜΞ-ΨΦΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς