Είσοδος

30.01.2023

Προκήρυξη του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για πρόσληψη δύο(2) Δικηγόρων

Προκήρυξη για πρόσληψη δύο δικηγόρων παρ’ εφέταις_9ΨΟΖ46ΜΖΜ4_9Λ2

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς