Είσοδος

31.08.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14/09/2022

Mε την υπ’ αριθ. 20/26-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων στις 14-09-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Χανίων, με  τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

(1)  Έγκριση απολογισμού χρήσεως 2021 (1-11-2021 έως 31-12-2021).

(2) Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2022.

(3) Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 22α-09-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Χανίων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2022

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς