Είσοδος

08.02.2023

Σημαντική ενημέρωση: Ηλεκτρονική κατάθεση ανακοπών κατά της εκτέλεσης

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι μετά από επίμονες προσπάθειες του δικηγορικού σώματος και συνεχείς παρεμβάσεις προς τους συναρμόδιους φορείς, επεκτείνεται από Τρίτη 7.2.2023 η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και σε ανακοπές κατά της εκτέλεσης.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης στις υποθέσεις που εκδικάζονται από το 14° Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Υποθέσεων Αναγκαστικής Εκτελέσεως), στα υπό στοιχεία ΟΑΑ, ΟΒΑ, ΟΓΑ και ΟΔΑ πινάκια. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς