Είσοδος

28.06.2023

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία να στείλετε τα τιμολόγια σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 5016/2023 λήγει αύριο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Όλα τα τιμολόγια σε ένα pdf και στο email του Σκουρλέτου.
2. Τα χειρόγραφα τιμολόγια αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ώστε να αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ότι εστάλησαν εντός του 15νθημέρου.
Δ/ΝΣΗ:
ΤΑΧΔΙΚ
Λ. Μεσογείων 96
ΤΚ 11527
Υπόψιν Σκουρλετου Αναστασίου
Τηλ 2131307114
ΜΕΤΑ μην ξεχάσετε να καταχωρήσετε μέσω Portal τα τιμολόγια. Στην επιλογή Νομική Βοήθεια, κλικαρετε την ένδειξη Καταχώρηση Τιμολογίου και σας καθοδηγεί αυτό.
Στην ένδειξη Αριθμός απόφασης/ΓΑΚ καταχωρείτε τον αριθμό της απόφασης που εκδόθηκε για την υπόθεση που παρασταθήκατε και εάν ήταν ανάκριση ή προσωρινή διαταγή την ημέρα που έγινε η ανάκριση ή συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή.
Η καταχώρηση δεν είναι ανάγκη να γίνει εντός δεκαπενθημέρου αλλά κάντε την τώρα γιατί μετά μπορεί να το αμελήσετε.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς