Είσοδος

06.07.2023

Τροποποίηση της αρ. 1385/23-06-2021 απόφασης «Συγκρότηση τριών (3) Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων δασικού χάρτη Π.Ε. Χανίων»

345214_05-07-2023 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ_334447_30-06-2023 – ΨΓΖΜ4653Π8-ΛΛ3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς