Είσοδος

29.12.2022

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ- ΚΛΕΙΣΤΟ 02/01/2023

Σας ενημερώνουμε, ότι εκτάκτως στις 02/01/2023 το Υποθηκοφυλακείο δεν θα έχει συναλλαγή με το κοινό.

 

Η Συμβολαιογράφος Καστελλίου Κισάμου

ως Αναπληρώτρια Υποθηκοφύλακας

Μαρία Τζεϊράνη-Τζανάκη

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς